Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Üretimi ve Yapımı

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Üretimi ve Yapımı

Karayollarında en yaygın olan malzemelerden biri de asfalttır. 

Asfalt üretiminde en sık kullanılan karışım bitümlü sıcak karışımdır.

Bitümlü sıcak karışım,140-160°C sıcaklıkta agrega (%93-97) uygun oranlarda asfalt plentinde karıştırılması ile elde edilir.